FARMERS CLUB

 

En av Angolas 18 provinser, Cabinda, delar inte gräns med resten av landet utan med den Demokratiska Repubilken Kongo i öst och syd.

Den här lilla exklaven producerar 60% av Angolas oljeexport och är en av Afrikas största oljeproducenter, bara omsprungna av Nigeria.

Trots denna oljerikedom är Cabinda en av landets fattigaste områden.

2013 introducerade HUMANA, i samarbete med ADPP Angola, Farmers Club i Cabinda. Finansierat av EU upprättades ett mål att öka produktionen av grödor med 25%.

Tjugo klubbar med 50 jordbrukare i varje skapades, där 80% av deltagarna var kvinnor.

Tillsammans lär sig deltagarna att förbättra jorbrukstekniker samtidigt som de tränar läsning, enkel ekonomi och hur de kan bidra till ett mer välfungerande samhälle.

Kvinnor spelar en central roll i projekten och delar med sig av erfarenheter och åsikter, vilket de tidigare hade liten möjlighet till.

Projekten har hittills nått fler lokala marknader, förbättrat bevattningssystemen och introducerat nya grödor som kan odlas på olika tider på året vilket har ökat både livsmedelssäkerheten och möjligheten till näringsrik mat.

 

I syfte att stärka samtliga delar i samhället, skapades en karta för att identifiera samhällets resurser. Kartan skapades tillsammans med invånana i Cabinda och de fick självbestämmanderätt över vad som borde finnas med på kartan i form av funktioner som byggnader, vattenkällor, jordbruksområden och platser av kulturell betydelse.

ADPP Angola ledde utvecklingsarbetet och stöttade med teknik som GPSmätare för att kartan skulle bli korrekt.

 

Kartan kommer i framtiden att hjälpa invånarna i Cabinda att ta rätt beslut angående rätten till de naturresurser som finns i området och hur de påverkas av framtida projekt.

Copyright © All Rights Reserved

HUMANA SVERIGE

 

SJÖVÄGEN 2

746 31 BÅLSTA

 

0171 46 38 10

humana@humanasverige.se

 

KONTAKTA OSS

 

 

ORGANISATIONSNUMMER:

 

MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN

HUMANA SVERIGE: 822001-5930

 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

SVERIGE: 802412-9408

 

BANKGIRO: 5340-1089