VARFÖR SKÄNKA TILL HUMANA

Varför skänka till HUMANA?

 

Först och främst för att du genom att skänka gör en stor insats för miljön och för att du bidrar till att skapa ett överskott som går till bistånd.

 

När det gäller hur insamlade gåvor hanteras så har HUMANA en väl utarbetad och fungerande modell för hur insamlat material bäst tas om hand. Vi är transparenta och granskas av en oberoende miljökonsult (Mepex.no). Vi kan redovisa var allt insamlat material hamnar och har kontroll över alla led. Vår verksamhet bygger helt och hållet på insamling och försäljning av gåvor.

 

Vi tar emot kläder, skor, accessoarer och textilier oavsett skick. Vi packar och skickar alla gåvor till våra egna sorteringscentraler och därefter går större delen av de gåvor som är i gott skick vidare till försäljning i våra butiker i Sverige eller utomlands. En del går till försäljning hos någon av våra samarbetspartners i Afrika. De gåvor som inte är säljbara går till återvinning respektive förbränning. Överskottet av försäljningen går oavkortat till biståndsprojekt inom nätverket HUMANA People to People.

 

Återanvändning är det bästa alternativet för miljön och sparar långt mer av jordens resurser än återvinning. När du skänker till HUMANA kan du vara trygg i vetskapen att vi gör allt för att tillvarata gåvorna på bästa sätt och se till att huvuddelen av dem går till återanvändning

Ca 80% av gåvorna vi får in återanvänds, resterande 14% går till återvinning och 6 % är avfall.

KONTAKTA OSS / HUMANA SVERIGE / SJÖVÄGEN 2 / 746 31 BÅLSTA / Tel: 0171 46 38 10 / Email: humana@humanasverige.se

ORGANISATIONSNUMMER: MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN HUMANA SVERIGE: 822001-5930 / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE: 802412-9408

BANKGIRO: 5340-1089

Copyright © All Rights Reserved