DONATIONER

Donationer

 

 

Malawi

Under 2017 valde HUMANA Sverige att donera totalt 600 000 kr fördelat mellan följande biståndsprojekt som drivs av DAPP Malawi:

 

Farmers Clubs Macadamia Nuts

 

Vocational School Mikolongwe

 

DAPP Teacher Training College Chilangoma

 

DAPP Teacher Training College Mzimba

 

 

Vidare donerades 71,8 ton kläder för att omsättas till intäkter till DAPP Malawis biståndsprojekt.

 

 

 

Angola

 

25,7 ton kläder donerades för att omsättas till intäkter till biståndsprojekt som drivs av ADPP Angola.

 

 

 

Projekt

 

 

DAPP Malawi

DAPP står för Development from People to People och är en av de 32 organisationer som tillhör nätverket Humana People to People. DAPP Malawi verkar för långsiktig social och ekonomisk utveckling och har bedrivit projekt i Malawi sedan 1995. Projekten finansieras genom försäljning av second hand och bidrag från Government of Malawi, UNICEF, UNFPA, World Food Programme, World Bank, Roger Federer Foundation med flera.

 

DAPP Malawi fokuserar på utveckling inom följande områden:

 

  • Att utöka möjligheterna till kvalitativ utbildning
  • Att säkerställa tillgången på föda samt ekonomisk tillväxt hos småskaliga jordbrukare
  • Att förbättra barns levnadsförhållanden
  • Att bekämpa HIV och AIDS, Tuberkulos och undernäring

 

 

Några av de projekt som drivs av DAPP Malawi:

 

The Macadamia Value Chain Enhancement Project

 

Malawi är en stor producent av macadamianötter där småskaliga lantbrukare står för endast 1% av produktionen. Projektet tjänar till att öka småskaliga lantbrukares medverkan i produktionen genom att tillhandahålla bra planteringsmaterial, ökad kunskap om produktionsteknik samt ökad tillgång till marknaden och ökad kunskap om den. Genom projektet får 3000 småskaliga lantbrukare möjlighet att vardera plantera 100 stycken macadamianötträd på 0,4 hektar mark i Thyolo respektive Mzimba. Genom utbildning via Farmers Clubs och Vocational School Mikolongwe får de kompetens och kunskap om produktionen. De får tillgång till att arbeta med lämpliga hjälpmedel och planteringsmaterial samt ges tillförlitlig tillgång till rättvisa marknadspriser. Därigenom kan de förbättra sin årliga inkomst och öka möjligheterna till självförsörjning.

 

Projektet förväntas ha en livscykel på 7 år, finansieras med stöd från Hollands regering och är förutom de 3000 lokala lantbrukarna och DAPP Malawi även ett samarbete med Intersnack och Sable Farming Ltd.

 

Vocational School Mikolongwe

 

Vocational School Mikolongwe startades 1997 och är ett projekt som går ut på att motverka fattigdom genom utbildning. Unga kvinnor och män utrustas med teknisk och yrkesmässig kompetens och kunskap, så att de kunna säkra anställning eller bli självförsörjande genom att starta egna mindre företag. De utbildningar som erbjuds på skolan är anpassade efter vad som efterfrågas på arbetsmarknaden i Malawi. Exempel på utbildningar är skräddare, frisör, rörmokare, murare med flera.

 

För mer information om DAPP Malawi och projekten: www.dapp-malawi.org

 

 

 

ADPP Angola

Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Angola (ADPP Angola) är en av de 32 organisationer som tillhör nätverket Humana People to People. ADPP Angola driver 48 projekt i 17 av Angolas 18 provinser. Projekten finansieras genom försäljning av second hand och ekonomiskt stöd från nationella och lokala myndigheter, privata företag, FN, andra internationella organisationer och utomeuropeiska regeringar.

 

Projekten är inriktade på långsiktig utveckling inom utbildning, hälsa och samhällsutveckling; de innefattar skolgång för både barn och vuxna, hälsorelaterade aktiviteter inom vatten, sanitet och hygien, samhälls- och miljörelaterad hälsa, HIV/AIDS-bekämpning, jordbruksutveckling samt levnadsförhållanden.

 

Alla ADPP Angolas projekt genomgår en årlig extern revision, som utförs av Ernst and Young.

 

 

Några av de projekt som drivs av ADPP Angola:

 

Farmers Clubs

 

Det här projektet är ett sätt att organisera småskaliga lantbrukare i landsbygdsområden för att förbättra tillgången på föda, motverka fattigdom och främja landsbygdsutveckling. Lantbrukare organiseras i vad som kallas Farmers Clubs eller på svenska ”bondeklubbar” i grupper om 50 personer. Varje klubb väljer sin egen kommitté för att leda arbetet. Klubbmedlemmarna utbildas i kostnadseffektiva och produktionsförbättrande metoder. De ges tillgång till tekniska hjälpmedel och grundläggande utbildning i företagande och entreprenörskap. Fokus ligger på att förbättra befintliga odlingsmetoder, öka variationen av grödor, öka produktiviteten samt att arbeta miljövänligt. Utbildningsformen är praktiska lektioner och "learning by doing".

 

Konceptet för projektet Farmers Clubs går i linje med Angolas regerings nationella utvecklingsstrategi. Dvs främjande av ökad och varierad jordbruksproduktion, säkerställa tillgången till föda och en förbättring av landsbygdsekonomin.

 

Community Health Agents

 

Sedan 2006 har ADPP Angola bedrivit ett systematiskt arbete för samhällshälsa på lokal nivå. Människor från lokalbefolkningen rekryteras, utbildas och organiseras för att sedan genom upprepade hembesök verka för förebyggande hälsovård och främja användning av befintliga hälsotjänster. Initialt gick dessa projekt under namnet TCE (Total Control of Epidemic) och var fokuserade på att bekämpa HIV/AIDS. Sedan 2010 har emellertid ADPP Angola utvecklat konceptet till en projektmodell som kallas Community Health Agents och innefattar många fler hälsorelaterade områden, exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa, malaria, mödravård, barnhälsa och näringslära. Principen är dock den samma; människor från lokalbefolkningen rekryteras och utbildas till att bli Community Health Agents eller på svenska ”hälsoagenter”.

 

Hälsoagenternas arbete består dels av att ge lokalbefolkningen information och stöd för att förändra beteendemönster när det kommer till hälsofrågor och dels av att fungera som en typ av länk mellan sjukvården och lokalbefolkningen. ”Hälsoagenterna” ansvarar för ca 100 familjer vardera och gör hos dessa upprepade hembesök. Familjerna får på så sätt individuellt utformad hjälp och stöd.

 

För mer information om ADPP Angola och projekten: www.adpp-angola.org

 

 

KONTAKTA OSS / HUMANA SVERIGE / SJÖVÄGEN 2 / 746 31 BÅLSTA / Tel: 0171 46 38 10 / Email: humana@humanasverige.se

ORGANISATIONSNUMMER: MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN HUMANA SVERIGE: 822001-5930 / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE: 802412-9408

BANKGIRO: 5340-1089

Copyright © All Rights Reserved