KLÄDER SKAPAR UTVECKLING

Kläder skapar utveckling

 

Här kan du läsa om Angola, Malawi och Zimbabwe.

 

 

Angola

Under 2015 har vi valt att stötta vår samarbetspartner ADPP Angola, www.adpp-angola.org, med 49 ton kläder för att omsättas till intäkter till projekten.

ADPP Angola bedriver projekt i 17 av Angolas 18 provinser och engagerar fler än 8000 personer i arbete eller skola dagligen. Organisationen når ut till hundra tusentals invånare via sociala projekt riktade inom hälsa, utbildning och samhällsutveckling.

Projektmodellerna övergriper samtliga led i skolgången, hälsorelaterade aktiviteter som vatten, sanitet och hygien, samhälls- och miljörelaterad hälsa, HIV/AIDS, jordbruksutveckling och levnadsförhållanden.

 

Under 2014 drev ADPP Angola följande projekt:

Lärarutbildning: ADPP har examinerat 6631 MED-certifierade grundskolelärare och examinerar ytterligare 1000 till per år via någon av deras 14 lärarcolleges som drivs i samarbete med Ministry of Education i Angola.

 

Andra skolor: ADPP driver 8 skolor för ungdomar där eleverna erbjuds både en kombinerad praktisk och teoretisk utbildning samt projektledarutbildningar. ADPP bedriver även utbildning för 100,000 vuxna i lästräning i 12 provinser.

 

Hälsa: ADPP har engagerat miljoner människor i frågor relaterade till HIV, malaria, TB, vatten och sanitet, hygien samt givit ad hoc assistans till hälsomyndigheter relaterat till vaccinationkampanjer, kolerautbrott etc.

 

TCE: Total Control of the Epidemic, projekten drivs på gräsrotsnivå för att höja kunskapen om HIV från mun till mun. Under en treårsperiod har TCE nått: 400 000 personer i Kunene, 100,000 personer i Bengo, 150 000 personer i Benguela och 90 000 personer i Zaire.

 

Landsbygdsutveckling: 100,000 personer deltar aktivt i något av ADPPs projekt för samhällsutveckling eller ekonomisk utveckling på landsbygden.

 

Lantbruk: ADPP utbildar och organiserar bönder i modern, miljövänlig lantbruksteknik vilket ökar möjliggör ökad avkastning och entreprenörsanda.

ADPP Angolas projekt bekostas av försäljning av secondhand och bidrag från Government of Angola, EU, Food and Agriculture Organization US, USAID, USDA med flera.

 

 

Malawi

Under 2015 har vi valt att stötta vår samarbetspartner DAPP Malawi, www.dapp-malawi.org, med 72 ton kläder för att omsättas till intäkter till projekten.

 

DAPP Malawi fokuserar på fyra utvecklingsområden:

  • Ökad ekonomisk tillväxt och en stabil tillgång av föda
  • Ökad tillgång till kvalificerad utbildning för alla
  • Förbättra levnadsförhållandet för barn
  • Bekämpa HIV och AIDS

Totalt 16 projekt med över 800 medarbetare når ut till över en miljon invånare varje år.

 

Under 2015 drev DAPP Malawi följande projekt:

Lärarutbildning: 3 skolor i Amalika, Chilangoma och Dowa examinerade 866 grundskolelärare och ytterligare en skola har startat i Mzimba med utbildning för lärare på högre nivå.

 

Farmers Club: 19 250 medlemmar utbildades och organiserades i miljövänlig och modern lantbruksteknik.

 

Child Aid: Över 50 000 barn inkluderades i projekten för att främja barns levnadsförhållande via skolgång, hälsa och utbildning.

 

TCE: Total Control of the Epidemic nådde ut till 400 000 invånare för att sprida kunskap om HIV/AIDS.

Yrkesinriktad skola: 6000 ungdomar deltog under året i någon av de skolor med kombinerad teoretisk- och yrkesinriktad utbildning.

DAPP Malawis projekt bekostas av försäljning av secondhand och bidrag från Government of Malawi, UNICEF, UNFPA, World Food Programme, World Bank, Roger Federer Foundation med flera.

 

Zimbabwe

Under 2015 har vi valt att stötta vår samarbetspartner DAPP Zimbabwe, www.dapp-zimbabwe.org, med 487 000 kr.

DAPP Zimbabwe bedriver hjälparbete inom utbildning, HIV/AIDS, samhällsutveckling och lantbruk. HUMANA Sverige har valt att direkt stödja projekten HOPE och Ponesai Vanhu Technical College.

HOPE: Projektmodellen riktar sig till de problem som uppkommer vid HIV/AIDS och har som målsättning att verka utbildande, erbjuda kostnadsfria tester och rådgivning och bidra med vård i hemmet.

Under 2015-2016 drev HOPE även kampanjen I am Precious med målet att förbjuda tvingade och/eller tidiga giftermål. Kampanjen uppmärksammade hur fasta kulturella vanor, sociala normer och vissa religiösa övertygelser bidrar till tvingade och alltför tidiga giftermål i Mashonaland i Zimbabwe.

Kampanjen mobiliserade ledare och aktivister för att uppmärksamma vikten av ett förbud,

höjde medvetenheten i samhället om flickors rättigheter i enlighet med de mänskliga rättigheterna och kvinnors rättigheter, höjde medvetenheten kring de negativa effekterna av tvingande och/eller tidiga giftermålen för flickor i Mashonaland och lobbade för en landsöverskridande policy mot tvingande/tidiga giftermål i Zimbabwe. Tillsammans med andra NGO's lyckades de tillsammans under 2016 skapa en nya lag i Zimbabwe som förbjuder äktenskap för ungdomar under 18 år.

Ponesai Vanhu Technical College: Skolan startades 1981 och har under åren examinerat fler än 5500 studenter.

 

Eleverna kommer från alla delar av landet och utbildningen fokuserar på odling, företagsekonomi och motormekanik. Skolan är registrerad hos Ministry of Higher and Tertiary Education.

DAPP Zimbabwes projekt bekostas med bidrag från UNICEF, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zuzammenarbeit), the National Social Security Authority, Hospaz, Bindura University, OAK Foundation och PSI med flera.

 

KONTAKTA OSS / HUMANA SVERIGE / SJÖVÄGEN 2 / 746 31 BÅLSTA / Tel: 0171 46 38 10 / Email: humana@humanasverige.se

ORGANISATIONSNUMMER: MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN HUMANA SVERIGE: 822001-5930 / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE: 802412-9408

BANKGIRO: 5340-1089

Copyright © All Rights Reserved