MILJÖ

Miljö

 

Att producera nya kläder och textilier har oerhört stor miljöpåverkan. Vid tillverkning av en enda T-shirt går det åt ungefär 7000 liter vatten, ½ liter kemikalier och 7 kg koldioxid. I Sverige köper vi i genomsnitt 15 kg nya kläder och textilier per person och år, samtidigt som vi kastar ungefär 8 kg kläder och textilier per person och år i soporna. Detta innebär att enbart I Sverige beräknas omkring 100 000 ton textil hamna i soporna årligen.

 

Enligt studier som gjorts av Nordiska ministerrådet är mer än hälften av de kläder och textilier som slängs i Sverige i så bra skick att de skulle kunna återanvändas. Återanvändning är det klart bästa alternativet för miljön och sparar långt mer av jordens resurser än återvinning. Även när insamlade kläder och textilier exporteras utomlands, med transporten inräknad blir miljövinsten större.

 

När du skänker till HUMANA kan du vara trygg i vetskapen att vi gör allt för att tillvarata gåvorna på bästa sätt och se till att huvuddelen av dem går till återanvändning. Ca 80% av gåvorna vi får in återanvänds, resterande 14% går till återvinning och 6 % är avfall. Vi säkerställer att alla våra samarbetspartners följer våra etiska riktlinjer.

KONTAKTA OSS / HUMANA SVERIGE / SJÖVÄGEN 2 / 746 31 BÅLSTA / Tel: 0171 46 38 10 / Email: humana@humanasverige.se

ORGANISATIONSNUMMER: MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN HUMANA SVERIGE: 822001-5930 / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE: 802412-9408

BANKGIRO: 5340-1089

Copyright © All Rights Reserved