LEDNINGSGRUPP

Ledningsgrupp

Trond Narvestad – General Manager, Collection

 

Trond har arbetat som General Manager för HUMANA Sverige sedan 2006 och har idag huvudansvaret för HUMANA Sveriges insamling, och med det bistånds och miljöarbete. Trond började arbeta med HUMANA People to People redan under tidigt 1980-tal och drevs såväl då som idag av ett engagemang grundat i antirasism och solidaritet med människor i fattiga delar av världen. Tronds mål med sitt arbete är att optimera HUMANA Sveriges klädinsamlingsverksamhet för att på så sätt bidra med stöd till människor i världens fattigare delar och samtidigt medverka till en positiv miljöpåverkan.

Pernilla Bergman Fowles – HR & kommunikatör

 

Pernilla är sedan januari 2018 anställd dels som HR-ansvarig för HUMANA second hand och dels som kommunikationsansvarig för HUMANA Sverige. För henne är det viktigt att se till att HUMANA second hand arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och att säkerställa att HUMANA second hand är och förblir en trygg, säker, jämställd och attraktiv arbetsplats där arbetsmiljörutiner följs och tas på allvar. Hennes mål är vidare att se till att HUMANA Sverige erbjuder bra och tydlig information och service till kunder och samarbetspartners, för att i förlängningen bidra till att så stor miljövinst som möjligt kan göras genom insamling och återanvändning.

Mats Henriksson – HR & Collection Manager

 

Mats är dels sedan 2001 anställd som manager för insamlingen i Skåne och dels sedan hösten 2017 anställd som HR-ansvarig för HUMANA Sverige Collection. Mats mål med sitt arbete är att ständigt effektivisera och utöka insamlingsverksamheten samt att bedriva ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete där särskilt personalvård ligger i fokus.

Emma Nilsson – General Manager,

HUMANA second hand

 

Emma har arbetat som General Manager för HUMANA Second Hand sedan årsskiftet 2014/2015. Hon har det övergripande ansvaret för HUMANA Second Hand vilket innefattar allt från konceptutveckling, marknadsföring, sortiment, inköp, försäljning och butiksdrift. Emma har sedan dag ett haft ambitionen att arbeta med konceptutvecklingen och varumärket på sådant sätt att HUMANA second hand är och förblir ett hållbart alternativ för modeintresserade; att ständigt hålla sig uppdaterad och bryta ny mark för att på så vis erbjuda ett prisvärt sätt att konsumera det senaste modet och trenderna utan negativ miljöpåverkan.

Josefin Carlén – Grafisk formgivare,

HUMANA Second Hand

 

Josefin är grafisk formgivare, och är sedan september 2017 anställd som ansvarig för allt som har med HUMANA Second Hands visuella uttryck att göra. För henne är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad och se till att formspråket - precis som HUMANA second hand - är under ständig utveckling samtidigt som det behåller en egen identitet som är typisk för just HUMANA second hand. Förutom med formen arbetar Josefin även med HUMANA second hands konceptutveckling och varumärke tillsammans med Emma Nilsson.

Margaretha Mäkinen – Redovisningsekonom

 

Margaretha är sedan 2013 på konsultbasis ansvarig för det löpande ekonomiska arbetet på HUMANA Sverige. Hennes ansvarsområden omfattar bokföring, redovisning, löneadministration, rapportering till myndighet och SCB, deklarationer och årsredovisning. Hon ger även experthjälp och fungerar som HUMANA Sveriges faktabank inom redovisning och lön etc. Margarethas mål med sitt arbete är att vara effektiv och kunna ge bra service för att rationalisera och minska kostnader samt att se till att HUMANA Sverige är uppdaterade och arbetar enligt egna och olika myndigheters regelverk.

KONTAKTA OSS / HUMANA SVERIGE / SJÖVÄGEN 2 / 746 31 BÅLSTA / Tel: 0171 46 38 10 / Email: humana@humanasverige.se

ORGANISATIONSNUMMER: MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN HUMANA SVERIGE: 822001-5930 / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE: 802412-9408

BANKGIRO: 5340-1089

Copyright © All Rights Reserved