MÅLGRUPP, MÅL & STRATEGIER

Målgrupp, mål & strategier

 

Genom insamling och försäljning av begagnade kläder och textilier är vår målsättning att vara ett hållbart alternativ till nyproducerat mode. Vi vill främja återanvändning, öka medvetenheten hos konsumenten och därmed göra en viktig insats för miljön. För att säkerställa att så mycket som möjligt tas om hand och går till återanvändning, arbetar vi ständigt på att förenkla, förbättra och utöka möjligheterna för människor att skänka kläder, skor, accessoarer och textilier de inte längre vill ha eller behöver. Ett steg i detta är till exempel att genom vår hämtningstjänst textilinsamling.se förenkla givandet genom att hämta hemma vid dörren i flertalet tätorter. Vidare tar vi emot alla kläder, skor, accessoarer och textilier oavsett skick så att givaren inte själv ska behöva avgöra vad som är säljbart eller ej. Vi har själva kontroll över alla led i insamlingsprocessen och sorterar noggrant alla gåvor på våra egna sorteringscentraler. På så sätt säkerställer vi att så mycket som möjligt går till återanvändning.

 

Ett ytterligare viktigt steg i att främja återanvändning är att aktivt arbeta med konceptet för att fånga upp och nå ut till unga människor som följer det snabbt växlande modet och konsumerar mycket. Modeintresserade mellan ca 13-30 år är därför den primära målgruppen för vår butikskedja HUMANA Second Hand. Genom att alltid erbjuda de senaste trenderna samt basplagg är vi på ett helt annat sätt än övriga second hand-aktörer i Sverige ett hållbart och intressant alternativ till de stora modekedjorna som producerar nytt, snabbt mode.

 

Vidare är vårt syfte med verksamheten att skapa ett överskott som går till biståndsprojekt inom nätverket HUMANA People to People. Biståndsprojekten innebär hjälp till människor i fattiga länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Donationerna består dels av pengar och dels av insamlade gåvor som kan omsättas till intäkter till gagn för projekten.

 

KONTAKTA OSS / HUMANA SVERIGE / SJÖVÄGEN 2 / 746 31 BÅLSTA / Tel: 0171 46 38 10 / Email: humana@humanasverige.se

ORGANISATIONSNUMMER: MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN HUMANA SVERIGE: 822001-5930 / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE: 802412-9408

BANKGIRO: 5340-1089

Copyright © All Rights Reserved