ORGANISATIONERNA

Organisationerna

 

HUMANA Sverige består av Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige och HUMANA People to People Sverige och vi bedriver insamling och försäljning av begagnade kläder, textilier, skor och accessoarer i Sverige.

HUMANA Sverige grundades 1982, under namnet U-landshjälp från Folk till Folk (UFF), vilket fortfarande är namnet på våra samarbetspartners i Norge, Finland och Danmark.

Insikten om möjligheten att skapa värde genom textilinsamling, både ur en miljö- och intäktsaspekt, gjorde att föreningen snabbt växte och fler organisationer bildades i andra länder och slöts samman till nätverket HUMANA People to People. Gemensamt för samtliga medlemsorganisationer är att all vinst går oavkortat till projekt inom nätverket.

2003 led UFF Sverige av stora förluster och bytte, genom en omorganisation, namn till HUMANA Sverige för att tydligt markera tillhörighet i det internationella nätverket HUMANA People to People.

HUMANA Sverige är en ideell och opolitisk förening och vi baserar vår verksamhet på solidarisk humanism.

Samtliga medarbetare inom HUMANA Sverige har rätt att organisera sig fackligt och vi är öppna till whistleblowing inom föreningen.

HUMANA Sverige är en trygg arbetsplats där ingen form av diskriminering accepteras utifrån religionstillhörighet, sexuell läggning, kön, ålder, politisk tillhörighet, socioekonomisk bakgrund, handikapp eller etnicitet.

KONTAKTA OSS / HUMANA SVERIGE / SJÖVÄGEN 2 / 746 31 BÅLSTA / Tel: 0171 46 38 10 / Email: humana@humanasverige.se

ORGANISATIONSNUMMER: MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN HUMANA SVERIGE: 822001-5930 / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE: 802412-9408

BANKGIRO: 5340-1089

Copyright © All Rights Reserved