VÅRT ÄNDAMÅL

Vårt ändamål

 

Vår värld är en värld

Människors levnadsförhållanden över hela jordklotet är ett gemensamt ansvar för oss alla, oberoende av geografiskt avstånd eller kulturella skillnader.

 

Över 1 miljard människor lever idag under existensminimum, i fattigdom och nöd, trots att det finns både kunskap och pengar som skulle kunna förhindra det.

 

Alla människor borde ha möjlighet till ett värdigt liv. Grundläggande förutsättningar är:

  • Tillgång till rent dricksvatten, mat, kläder och sjukvård.
  • En tillvaro utan ständiga hot om krig, förtryck, epidemier och naturkatastrofer.
  • Rätt till utbildning.
  • Möjlighet att försörja sig själv och sin familj.

 

 

För att uppnå detta ser Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige som sin uppgift att:

  • Mobilisera alla tänkbara resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, för att ge människor förutsättningar för ett värdigt liv.
  • Sprida information om världens problem och om hur människor kan bidra till att lösa dem samt information om hur Humana People to People-rörelsen arbetar och om dess projekt.
  • Verka mot diskriminering och för en större mellanfolklig förståelse.
  • Bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige såväl som i övriga världen.

Jordens resurser är begränsade. Därför är det nödvändigt att hushålla med dem. Återanvändning och återvinning av redan framställda produkter är ett viktigt led i en sådan hushållning, varför insamling av textilier, kläder och skor är en väsentlig del av föreningens verksamhet.

 

Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige arbetar på humanistisk grund och stödjer i huvudsak projekt knutna till "The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement".

KONTAKTA OSS / HUMANA SVERIGE / SJÖVÄGEN 2 / 746 31 BÅLSTA / Tel: 0171 46 38 10 / Email: humana@humanasverige.se

ORGANISATIONSNUMMER: MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN HUMANA SVERIGE: 822001-5930 / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE: 802412-9408

BANKGIRO: 5340-1089

Copyright © All Rights Reserved