ANGOLA

Under 2015 har vi valt att stötta vår samarbetspartner ADPP Angola, www.adpp-angola.org, med 49 ton kläder för att omsättas till intäkter till projekten.

ADPP Angola bedriver projekt i 17 av Angolas 18 provinser och engagerar fler än 8000 personer i arbete eller skola dagligen. Organisationen når ut till hundra tusentals invånare via sociala projekt riktade inom hälsa, utbildning och samhällsutveckling.

Projektmodellerna övergriper samtliga led i skolgången, hälsorelaterade aktiviteter som vatten, sanitet och hygien, samhälls- och miljörelaterad hälsa, HIV/AIDS, jordbruksutveckling och levnadsförhållanden.

Under 2014 drev ADPP Angola följande projekt:

Lärarutbildning: ADPP har examinerat 6631 MED-certifierade grundskolelärare och examinerar ytterligare 1000 till per år via någon av deras 14 lärarcolleges som drivs i samarbete med Ministry of Education i Angola.

Andra skolor: ADPP driver 8 skolor för ungdomar där eleverna erbjuds både en kombinerad praktisk och teoretisk utbildning samt projektledarutbildningar. ADPP bedriver även utbildning för 100,000 vuxna i lästräning i 12 provinser.

Hälsa: ADPP har engagerat miljoner människor i frågor relaterade till HIV, malaria, TB, vatten och sanitet, hygien samt givit ad hoc assistans till hälsomyndigheter relaterat till vaccinationkampanjer, kolerautbrott etc.

TCE, Total Control of the Epidemic, projekten drivs på gräsrotsnivå för att höja kunskapen om HIV från mun till mun. Under en treårsperiod har TCE nått: 400 000 personer i Kunene, 100,000 personer i Bengo, 150 000 personer i Benguela och 90 000 personer i Zaire.

Landsbygdsutveckling: 100,000 personer deltar aktivt i något av ADPPs projekt för samhällsutveckling eller ekonomisk utveckling på landsbygden.

Lantbruk: ADPP utbildar och organiserar bönder i modern, miljövänlig lantbruksteknik vilket ökar möjliggör ökad avkastning och entreprenörsanda.

ADPP Angolas projekt bekostas av försäljning av secondhand och bidrag från Government of Angola, EU, Food and Agriculture Organization US, USAID, USDA med flera.

Copyright © All Rights Reserved

HUMANA SVERIGE

 

SJÖVÄGEN 2

746 31 BÅLSTA

 

0171 46 38 10

humana@humanasverige.se

 

KONTAKTA OSS

 

 

ORGANISATIONSNUMMER:

 

MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN

HUMANA SVERIGE: 822001-5930

 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

SVERIGE: 802412-9408

 

BANKGIRO: 5340-1089