ZIMBABWE

 

Under 2015 har vi valt att stötta vår samarbetspartner DAPP Zimbabwe,

www.dapp-zimbabwe.org, med 487 000 kr.

DAPP Zimbabwe bedriver hjälparbete inom utbildning, HIV/AIDS, samhällsutveckling och lantbruk. HUMANA Sverige har valt att direkt stödja projekten HOPE och Ponesai Vanhu Technical College.

HOPE: Projektmodellen riktar sig till de problem som uppkommer vid HIV/AIDS och har som målsättning att verka utbildande, erbjuda kostnadsfria tester och rådgivning och bidra med vård i hemmet.

Under 2015-2016 drev HOPE även kampanjen I am Precious med målet att förbjuda tvingade och/eller tidiga giftermål. Kampanjen uppmärksammade hur fasta kulturella vanor, sociala normer och vissa religiösa övertygelser bidrar till tvingade och alltför tidiga giftermål i Mashonaland i Zimbabwe.

Kampanjen mobiliserade ledare och aktivister för att uppmärksamma vikten av ett förbud,

höjde medvetenheten i samhället om flickors rättigheter i enlighet med de mänskliga rättigheterna och kvinnors rättigheter, höjde medvetenheten kring de negativa effekterna av tvingande och/eller tidiga giftermålen för flickor i Mashonaland och lobbade för en landsöverskridande policy mot tvingande/tidiga giftermål i Zimbabwe. Tillsammans med andra NGO's lyckades de tillsammans under 2016 skapa en nya lag i Zimbabwe som förbjuder äktenskap för ungdomar under 18 år.

 

Ponesai Vanhu Technical College: Skolan startades 1981 och har under åren examinerat fler än 5500 studenter.

Eleverna kommer från alla delar av landet och utbildningen fokuserar på odling, företagsekonomi och motormekanik. Skolan är registrerad hos Ministry of Higher and Tertiary Education.

DAPP Zimbabwes projekt bekostas med bidrag från UNICEF, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zuzammenarbeit), the National Social Security Authority, Hospaz, Bindura University, OAK Foundation och PSI med flera.

 

Copyright © All Rights Reserved

HUMANA SVERIGE

 

SJÖVÄGEN 2

746 31 BÅLSTA

 

0171 46 38 10

humana@humanasverige.se

 

KONTAKTA OSS

 

 

ORGANISATIONSNUMMER:

 

MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN

HUMANA SVERIGE: 822001-5930

 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

SVERIGE: 802412-9408

 

BANKGIRO: 5340-1089