INSAMLING

VAR KAN JAG SKÄNKA MINA FYLLDA PÅSAR?

 

HUMANA Sverige har 1900 containrar utplacerade över hela landet. Hör gärna av dig, må-fre under arbetstid, till respektive insamlingscentral för att få uppgifter om var just din närmsta insamling är

 

HUMANA Sthlm/Uppland/Västmanland: 0171-463810

HUMANA Skåne/Småland/Blekinge/Halland: 0431-18660

HUMANA Gbg/Bohuslän: 0728-508163

HUMANA Västernorrland/Ångermanland: 0722-024740

HUMANA Östergötland/Närke: 0703-249872

 

HÄMTAR NI HEMMA?

 

I Stockholm, Göteborg och Malmö driver vi Textilinsamling.se som hämtar hemma hos

dig, eller utanför din dörr.

Vi välkomnar alla bidrag av ratade kläder, textilier, skor, accessoarer – i bra eller dåligt skick. Samtliga bidrag packas och skickas till sorteringscentraler för att gå vidare till försäljning hos HUMANA Second Hand, försäljning hos någon av våra samarbetspartners i Afrika, till återvinning eller förbränning.

 

Boka här för upphämtning när det passar dig:

http://textilinsamling.se

 

VARFÖR HAR NI INGET 90-KONTO?

 

Samtliga medarbetare på HUMANA Sverige har avtalsenliga löner, i samråd med Handels, och vi hyr samtliga lokaler som vi nyttjar. Vi har inga volontärer, äger inga fastigheter eller har stora bidragsgivare. Vår verksamhet grundar sig helt på vårt insamlade material och vår försäljning och vi skänker överskottet till projekt inom nätverket HUMANA People to People.

Vårt mål är att uppfylla de krav SFI ställer för att få tillbaka 90-kontot men har, pga kostnader som nämndes ovan, svårt att uppfylla kravet på att 75% av intäkterna ska gå direkt till projekten. Men skam den som ger sig!

Mellan 1996-2002 hade UFF i Sverige 90-konto.

Under slutet på 90-talet, samt inledningen på 2000-talet, fick UFF stora ekonomiska problem med sjunkande priser på begagnade kläder på världsmarknaden, ökade kostnader för sortering och secondhandförsäljningen fick hårdare konkurrens både från billiga nya kläder men även från andra aktörer på secondhandmarknaden.

Samtliga faktorer bidrog till ett snabbt sjunkande överskott.

UFF hade under tiden gjort stora långsiktiga biståndsåtagande som inte kunde avbrytas utan att få stora konsekvenser för mottagarna, dvs de projekt som bedrivs i våra samarbetsländer. Under många år donerades därför högre belopp än det överskott verksamheten genererade, vilket blev ohållbart. UFF i Sveriges styrelse beslutade att UFF tvingades stoppa alla donationer tills ekonomin var på fötter igen - med resultatet att SFI, Svensk Insamlingskontroll, drog in 90-kontot.

Många kommuner har krav på 90-konto för att få placera ut insamlingscontainers, vilket innebar att UFF förlorade en stor, och väsentlig, del av sin inkomstkälla. Samtidigt anklagades UFF i Sverige för oegentligheter inom organisationen i media, vilket byggde på missförstånd om att föreningen var ekonomiskt och juridiskt kopplad till UFF Danmark som stod inför åtal.

Samliga medlemmar i nätverket Humana People to People, vilket idag är 32 organisationer, är ekonomiskt och juridiskt fristående från varandra.

I januari 2003 försatte UFF sig i konkurs.

Konkursförvaltaren, advokat Magnus Cederlöf på Grönberg och Cederlöv Advokatbyrå, undersökte UFFs verksamhet med konklusionen att inga oegentligheter hade förekommit.

Med hjälp och stöd från HUMANA People to People och medlemmar i nätverket, fick vi chans att starta upp igen under namnet HUMANA Sverige.

1/3 av UFFs konkursbo köptes tillbaka och vi har sen dess aktivt agerat för att skapa intäkter till HUMANA People to Peoples projekt samt utföra ett gediget miljöarbete.

2006 hade HUMANA Sverige, utöver donationer, betalat tillbaka alla lån. Under de senaste åren har vi satsat stora resurser på att expandera verksamheten, från 1000 containers till idag (2016) 1900, och tre framgångsrika secondhandbutiker.

 

Copyright © All Rights Reserved

HUMANA SVERIGE

 

SJÖVÄGEN 2

746 31 BÅLSTA

 

0171 46 38 10

humana@humanasverige.se

 

KONTAKTA OSS

 

 

ORGANISATIONSNUMMER:

 

MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN

HUMANA SVERIGE: 822001-5930

 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

SVERIGE: 802412-9408

 

BANKGIRO: 5340-1089